Żywienie człowieka, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - opinia absolwenta studiów stacjonarnych

4

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Nauki jest sporo ale nie jest to nie do przejścia.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Wszystkie możliwości rozwoju są ale małe i dość skąpe w swoich możliwościach.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Atmosfera jest miła, jedynie wyścig szczurów jest napędzany przez studentów wiec zależy to od ludzi na roku.

Życie w mieście

Kraków jest bardzo dostosowany dla studentów. Komunikacja jest rozbudowana i jest możliwości pracy i dorobienia.