Chemia - Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 2.

Kategoria: Izotopy i promieniotwórczość Typ: Napisz równanie reakcji

Metody izotopowe znalazły zastosowanie przy określaniu wieku wykopalisk. W takich przypadkach oznaczana jest zawartość promieniotwórczego izotopu węgla 146C.

Zapisz równanie przemiany promieniotwórczej wiedząc, że izotop węgla, o którym mowa w informacji wstępnej powstaje w wyniku bombardowania jąder azotu neutronami.

To zadanie pochodzi ze zbioru matura 2022 wydawnictwa Biomedica
Kup pełny zbiór zadań

Rozwiązanie

147N + 10n → 146C + 11H

lub

147N + 10n → 146C + 11p