Chemia - Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 6.

Kategoria: Masa atomowa, cząsteczkowa i molowa Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Oblicz

Przeprowadzono prażenie kredy pastewnej (skała pochodzenia osadowego). Kreda pastewna stosowana jest do produkcji pasz dla zwierząt. Zawiera ona 10% domieszek (węglan magnezu, minerały ilaste, tlenek glinu, tlenki żelaza i tlenek krzemu(IV)). W wyniku reakcji otrzymano 36 g tlenku wapnia. Dodatkowo wiadomo, że reakcję przerwano w momencie, gdy otrzymano 86% produktu możliwego do otrzymania.

6.1. (0-1)

Oblicz, ile gramów kredy pastewnej poddano prażeniu.

6.2. (0-2)

Oblicz, ile cząsteczek gazu mogłoby się jeszcze wydzielić, gdyby kontynuowano prażenie.

To zadanie pochodzi ze zbioru matura 2022 wydawnictwa Biomedica
Kup pełny zbiór zadań

Rozwiązanie

6.1. (0-1)

36 g
x1 (g)

86%
100%

x1 = 41,9 g

100 g CaCO3
x2 (g) CaCO3

56 g CaO
41,9 CaO

x2 = 74,8 g CaCO3

74,8 g
x3 g

90%
100%

x3 = 83,1 g kredy pastewnej

Odpowiedź: Poddano prażeniu 83,1 g kredy pastewnej.

6.2. (0-2)

100 g CaCO3
x1 (g) CaCO3

56 g CaO
36 g CaO

x1 = 64,3 g CaCO3 (tyle się rozpadło)
74,8 g - 64,3 g = 10,5 g CaCO3 (tyle nie uległo rozpadowi)

100 g CaCO3
10,5 g CaCO3

6,02·1023 cząsteczek CO2
x2 (cząsteczek) CO2

x2 = 0,6321·1023 = 6,321·1022 cząsteczek CO2

Odpowiedź: Mogłoby się wydzielić 6,321·1022 cząsteczek CO2.