Chemia - Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 9.

Kategoria: Wpływ czynników na przebieg reakcji Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Oceń poprawność podanych stwierdzeń dotyczących szybkości reakcji chemicznych. Zaznacz P jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

1. Podwyższenie ciśnienia substratów gazowych powoduje spowolnienie przebiegu reakcji. P F
2. Związki o budowie jonowej reagują szybciej niż związki o budowie cząsteczkowej. P F
3. Katalizatory dodatnie obniżają energię aktywacji oraz zwiększają wydajność reakcji. P F
4. Podwyższenie temperatury dla odwracalnej reakcji egzotermicznej jest niekorzystne, ponieważ mimo że reakcja biegnie szybciej, to stała równowagi maleje, a więc wydajność procesu zmniejsza się. P F
To zadanie pochodzi ze zbioru matura 2022 wydawnictwa Biomedica
Kup pełny zbiór zadań

Rozwiązanie

1.F (Podwyższenie ciśnienia substratów gazowych powoduje przyśpieszenie przebiegu reakcji.)
2.P
3.F (Katalizatory dodatnie obniżają energię aktywacji ale nie wpływają na wydajność reakcji.)
4.P