Chemia - Informator CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 2.

Kategoria: Elektrony w atomach, orbitale Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Wybierz parę pierwiastków, których atomy w stanie podstawowym mają różne liczby niesparowanych elektronów. Zaznacz poprawną odpowiedź.

  1. krzem i tytan
  2. siarka i tytan
  3. krzem i żelazo
  4. siarka i nikiel

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
C