Chemia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Reakcje i właściwości kwasów i zasad Typ: Podaj/wymień

Hydroliza wodnych roztworów soli cynku, zgodnie z teorią Brønsteda, polega na dysocjacji uwodnionego (hydratowanego) jonu cynku, która przebiega zgodnie z równaniem:

[Zn(H2O)6]2+ + H2O ⇄ [Zn(OH)(H2O)5]+ + H3O+

Dla przemiany opisanej powyższym równaniem napisz wzory kwasów i zasad, które zgodnie z teorią Brønsteda tworzą sprzężone pary.

Sprzężone pary
kwas 1:                                                zasada 1:                                               
kwas 2:                                               zasada 2:                                              

Rozwiązanie

1 pkt - za uzupełnienie tabeli:

Sprzężone pary
kwas 1: [Zn(H2O)6]2+ zasada 1: [Zn(OH)(H2O)5]+
kwas 2: H3O+ zasada 2: H2O

lub

Sprzężone pary
kwas 1: H3O+ zasada 1: H2O
kwas 2: [Zn(H2O)6]2+ zasada 2: [Zn(OH)(H2O)5]+