Chemia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Rodzaje wiązań i ich właściwości Hybrydyzacja orbitali i kształt cząsteczek Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj/wymień

2.1. (0-1)

Uzupełnij poniższą tabelę – wpisz liczbę wolnych par elektronowych oraz liczbę wiązań σ i π w cząsteczkach wymienionych związków.

Wzór sumaryczny Liczba
wolnych par elektronowych wiązań σ wiązań π
NH3
C2H2

2.2. (0-1)

Określ kształt cząsteczki acetylenu.

Rozwiązanie

2.1. (0-1)

za uzupełnienie tabeli:

Wzór sumaryczny Liczba
wolnych par elektronowych wiązań σ wiązań π
NH3 1 3 0 lub brak lub
C2H2 0 lub brak lub 3 2

2.2. (0-1)

za określenie kształtu cząsteczki acetylenu: liniowy