Chemia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Związki kompleksowe Typ: Podaj/wymień

Jony Fe2+ reagują z jonami CN , w wyniku czego tworzą się jony kompleksowe.

Fe2+ + 6CN → [Fe(CN)6]X

Podaj ładunek powstałego jonu kompleksowego i liczbę koordynacyjną żelaza.

Ładunek jonu:
Liczba koordynacyjna:

Rozwiązanie

1 pkt - za ustalenie ładunku jonu i podanie liczby koordynacyjnej:
Ładunek jonu: 4 ─
Liczba koordynacyjna: 6