Chemia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 30.

Kategoria: Kwasy karboksylowe Typ: Narysuj/zapisz wzór

Kwas 2-hydroksypropanowy (mlekowy) reaguje z wodorotlenkiem sodu oraz z metanolem.

30.1. (0-2)

Uzupełnij poniższe schematy – wpisz wzory półstrukturalne (grupowe) organicznych produktów opisanych reakcji.

30.2. (0-1)

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie reakcji kondensacji dwóch cząsteczek kwasu 2-hydroksypropanowego (mlekowego), prowadzącej do powstania łańcuchowego produktu organicznego i wody.

Jednym z tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji jest poli(kwas mlekowy). Wykorzystywany jest on m.in. do produkcji wchłanialnych nici chirurgicznych.

30.3. (0-1)

Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) meru poli(kwasu mlekowego), jeżeli wiadomo, że mer to najmniejszy powtarzający się fragment budowy łańcucha polimeru.

 

 

 

Rozwiązanie

30.1. (0-2)

za uzupełnienie schematów reakcji: CH3CH(OH)COOH (nadmiar NaOH) CH3CH(OH)COONa
CH3CH(OH)COOH (CH3OH / H+, T) CH3CH(OH)COOCH3

30.2. (0-1)

za napisanie równania reakcji kondensacji:
2CH3CH(OH)COOH → CH3CH(OH)COOCH(CH3)COOH + H2O

30.3. (0-1)

za napisanie wzoru meru:

lub