Chemia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Sole Typ: Napisz równanie reakcji

Mieszaninę soli KBr i MgBr2 o masie 4,22 g rozpuszczono w wodzie i otrzymano 1,00 dm3 roztworu, w którym stężenie jonów Br jest równe 0,04 mol · dm–3.

Zapisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej po dodaniu nadmiaru wodnego roztworu ortofosforanu(V) sodu do otrzymanej mieszaniny.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie równania reakcji w formie jonowej skróconej.
0 p. – za błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
3Mg2+ + 2PO3−4 → Mg3(PO4)2 (↓)