Chemia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 32.

Kategoria: Aminy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeżeli jest fałszywa.

1. W wyniku reakcji redukcji nitrobenzenu można otrzymać anilinę. P F
2. Produkt reakcji metyloaminy z chlorowodorem dobrze rozpuszcza się w wodzie. P F
3. Wodny roztwór etyloaminy ma odczyn kwasowy. P F

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wskazanie trzech odpowiedzi.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
1. P; 2. P; 3. F