Chemia - Matura Czerwiec 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 28.

Kategoria: Węglowodory alifatyczne Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Poniżej przedstawiono wzory sześciu związków organicznych.

I  C6H5CHO II  C6H5OH III  C6H5CH2OH
IV  CH3COOH V  CH3CH2COOH VI  HCOOCH3

Uzupełnij poniższe zdania. Wpisz numery, którymi oznaczono wzory odpowiednich związków.

 1. Octan fenylu jest produktem reakcji związków oznaczonych numerami
  .
 2. Izomerami są związki oznaczone numerami
  .
 3. W wyniku redukcji związku oznaczonego numerem I powstaje związek oznaczony numerem
  .

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie wszystkich zdań.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

 1. Octan fenylu jest produktem reakcji związków oznaczonych numerami II i IV.
 2. Izomerami funkcyjnymi są związki oznaczone numerami IV i VI.
 3. W wyniku redukcji związku oznaczonego numerem I powstaje związek oznaczony numerem III.