Chemia - Matura Czerwiec 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Sole Typ: Podaj/wymień

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem.

Napisz numery wszystkich probówek, w których zaszły reakcje chemiczne.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne podanie numerów wszystkich probówek, w których zaszły reakcje chemiczne.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
I, II, III