Chemia - Matura Czerwiec 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 35.

Kategoria: Aminokwasy Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie

W tabeli podano nazwy, trzyliterowe skróty nazw i wzory trzech aminokwasów.

Gdy wartość pH roztworu aminokwasu jest bliska wartości punktu izoelektrycznego (pI) aminokwasu, to aminokwas występuje głównie w formie jonu obojnaczego. Wartość pI alaniny wynosi 6,11.

Wpisz do tabeli wzór formy alaniny dominującej w wodnym roztworze o pH 3,5 i o pH 9,5. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe).

3,5 9,5
                           
 
 
                           
 
 

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne napisanie wzorów obu form alaniny.
1 p. – za poprawne napisanie wzoru jednej z form alaniny.
0 p. – za błędne wzory lub błędne przyporządkowanie wzorów form alaniny albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź