Chemia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Izomeria konstytucyjna Typ: Narysuj/zapisz wzór

Poniżej przedstawiono wzór węglowodoru:

H2C=CH–CH2–CH2–CH3

Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) trzech wybranych izomerów tego węglowodoru, które są alkenami.

Izomer 1. Izomer 2. Izomer 3.
                                      
 
 
                                      
 
 
                                      
 
 

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
3 p. – poprawne napisanie trzech wzorów
2 p. – poprawne napisanie dwóch wzorów
1 p. – poprawne napisanie jednego wzoru
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź (zdający powinien napisać dowolne 3 wzory spośród czterech poniższych):

Uwaga: W przypadku pent-2-enu za poprawne należy uznać wzory izomerów geometrycznych cis- i trans-, jeśli będą podane dwa.