Chemia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Węglowodory alifatyczne Typ: Narysuj/zapisz wzór

Poniżej przedstawiono schemat ciągu przemian, którym ulega węglowodór oznaczony literą A i jego pochodne.

A Br2, światło B KOH (aq) C Na etanolan sodu

Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) związków oznaczonych na schemacie literami A, B, C.

A B C
                                       
 
 
                                       
 
 
                                       
 
 

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
3 p. – poprawne napisanie trzech wzorów
2 p. – poprawne napisanie dwóch wzorów
1 p. – poprawne napisanie jednego wzoru
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź:

A B C
CH3–CH3
lub
C2H6
CH3–CH2–Br
lub
C2H5Br
CH3–CH2–OH
lub
C2H5OH