Chemia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Alkohole Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Poniżej przedstawiono schemat cyklu przemian, jakim ulegają metanol i jego pochodne.

Wypełnij tabelę, wpisując wzory półstrukturalne (grupowe) pochodnych metanolu CH3OH, które na schemacie oznaczono numerami I–III.

Numer związku      Wzór związku     
I
II
III

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
3 p. – poprawne napisanie trzech wzorów
2 p. – poprawne napisanie dwóch wzorów
1 p. – poprawne napisanie jednego wzoru
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź:

Numer związku      Wzór związku     
I HCHO
II HCOOH
III HCOOCH3