Chemia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 34.

Kategoria: Węglowodory - ogólne Typ: Narysuj/zapisz wzór Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Poniżej przedstawiono schemat przemian, jakim ulegają pochodne węglowodorów. Symbolami R i R1 oznaczono grupy alkilowe.

RCH2OH + [O] Związek I + [O] Związek II + R1OH, stężony H2SO4 Związek III + NaOH Związek IV

Wypełnij tabelę, wpisując ogólne wzory pochodnych związku RCH2OH, które na schemacie oznaczono numerami I–IV.

Numer związku Wzór ogólny związku
I
II
III
IV

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
2 p. – poprawne napisanie czterech wzorów
1 p. – poprawne napisanie trzech wzorów
0 p. – poprawne napisanie co najwyżej dwóch wzorów lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź:

Numer związku Wzór ogólny związku
I RCHO
II RCOOH
III RCOOR1
IV RCOONa lub RCOONa+