Chemia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 35.

Kategoria: Aminokwasy Typ: Podaj/wymień

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane na temat czterech aminokwasów białkowych. Symbol pI oznacza punkt izoelektryczny, który jest taką wartością pH roztworu, w którym stężenie jonu obojnaczego osiąga maksymalną wartość, natomiast stężenia formy anionowej i kationowej mają jednakową, najmniejszą wartość.

J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.

Określ liczbę wszystkich możliwych organicznych niecyklicznych produktów kondensacji jednej cząsteczki alaniny z jedną cząsteczką kwasu asparaginowego.

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
1 p. – poprawne określenie liczby produktów
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź:
trzy