Chemia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Tlenki Typ: Napisz równanie reakcji

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji tlenku glinu z mocnym kwasem.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie równania reakcji w formie jonowej skróconej.
0 p. – za błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Al2O3 + 6H+ → 2Al3+ + 3H2O