Chemia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Sole Typ: Napisz równanie reakcji

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji otrzymywania soli sodowej kwasu etanowego (octowego) z kwasu i odpowiedniego tlenku metalu.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie równania reakcji w formie cząsteczkowej.
0 p. – za błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
2CH3COOH + Na2O → 2CH3COONa + H2O