Chemia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Izomeria konstytucyjna Typ: Podaj/wymień

Poniżej przedstawiono wzory sześciu węglowodorów.

Wśród wymienionych powyżej wzorów sześciu węglowodorów są wzory dwóch par izomerów.

Napisz numery, którymi oznaczono wzory obu par izomerów.

Para izomerów I:
Para izomerów II:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie numerów, którymi oznaczono wzory obu par izomerów.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Para izomerów I: 1 i 4
Para izomerów II: 5 i 6

Kolejność podawania par izomerów jest dowolna.