Chemia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 34.

Kategoria: Estry i tłuszcze Typ: Napisz równanie reakcji Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Nienasycone kwasy tłuszczowe, NNKT, to kwasy, które nie są syntezowane w organizmie człowieka i muszą być dostarczane wraz z pożywieniem. Zalicza się do nich kwasy omega-3, omega-6 oraz omega-9. Poniżej wymieniono przykłady NNKT.

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji kwasu oleinowego z wodorotlenkiem sodu. Zastosuj następujący wzór kwasu: C17H33COOH. Wyjaśnij, dlaczego organiczny produkt tej reakcji jest rozpuszczalny w wodzie.

Równanie reakcji:

Wyjaśnienie:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne napisanie równania reakcji i poprawne wyjaśnienie.
1 p. – za poprawne napisanie równania reakcji i błędne wyjaśnienie.
lub
– za błędne napisanie równania reakcji i poprawne wyjaśnienie.
0 p. – za błędne napisanie równania reakcji i błędne wyjaśnienie albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź:
Równanie reakcji:
C17H33COOH + NaOH ⟶ C17H33COONa + H2O

Wyjaśnienie:
Organiczny produkt tej reakcji jest związkiem jonowym. Jony oddziałują z polarnymi cząsteczkami wody, dzięki czemu związek się rozpuszcza.
lub
Organiczny produkt tej reakcji może dysocjować w roztworze wodnym.