Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 11.

Kategoria: Sole Typ: Zaprojektuj doświadczenie

Dysponujesz niezbędnym sprzętem laboratoryjnym oraz następującymi odczynnikami:

  • mieszaniną dwóch soli: stałego chlorku magnezu i stałego chlorku sodu
  • wodą destylowaną
  • kwasem solnym
  • wodnym roztworem wodorotlenku sodu.

Zaprojektuj doświadczenie, w wyniku którego otrzymasz czysty stały chlorek magnezu. Opisz kolejne etapy wykonania tego doświadczenia.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne opisanie czterech niezbędnych etapów doświadczenia.
0 p. – za opis nieuwzględniający czterech niezbędnych etapów lub błędny opis albo brak odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź
Próbkę mieszaniny chlorku magnezu i chlorku sodu rozpuścić w wodzie destylowanej.
Do otrzymanego roztworu dodać (nadmiar) roztworu wodorotlenku sodu.
Odsączyć wytrącony osad wodorotlenku magnezu i przemyć go wodą.
Do osadu wodorotlenku magnezu dodać kwas solny, aż osad całkowicie się roztworzy.
Odparować wodę z uzyskanego roztworu.

Projekt doświadczenia musi zawierać co najmniej cztery etapy: wytrącenie osadu Mg(OH)2;
oddzielenie osadu Mg(OH)2 od mieszaniny; roztworzenie osadu Mg(OH)2 w kwasie oraz odparowanie wody.
Projekt doświadczenia, w którym zaplanowano wytrącenie osadu Mg(OH)2 w wyniku hydrolizy MgCl2 (a nie reakcji MgCl2 z NaOH) należy uznać za błędny.