Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 28.

Kategoria: Alkohole Typ: Podaj/wymień Narysuj/zapisz wzór

W cząsteczce pewnego optycznie czynnego nasyconego łańcuchowego alkoholu monohydroksylowego o nierozgałęzionym łańcuchu jest pięć atomów węgla. W wyniku utlenienia tego alkoholu powstaje keton.

Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy), podaj nazwę systematyczną oraz określ rzędowość opisanego alkoholu.

Wzór:
Nazwa:
Rzędowość:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne napisanie wzoru i nazwy alkoholu oraz poprawne określenie jego rzędowości.
1 p. – za poprawne napisanie wzoru alkoholu i podanie błędnej nazwy lub błędne określenie jego rzędowości.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Wzór: CH3 – CH(OH) – CH2 – CH2 – CH3
Nazwa: pentan-2-ol
Rzędowość: II-rzędowy