Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Wpływ czynników na przebieg reakcji Typ: Podaj/wymień

W temperaturze 20°C i pod ciśnieniem 1005 hPa wykonano eksperyment, którego przebieg przedstawiono na rysunku. W kolbie zaszła reakcja opisana równaniem:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

W opisanych warunkach eksperymentu reakcja magnezu z kwasem solnym zachodziła bardzo szybko.

Wymień dwa sposoby zmiany warunków wykonania eksperymentu, w których wyniku szybkość zachodzącej reakcji będzie mniejsza.

I sposób:
II sposób:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wskazanie dwóch sposobów zmniejszenia szybkości reakcji.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • ochłodzenie mieszaniny reakcyjnej
  • zmniejszenie stężenia kwasu solnego (rozcieńczenie kwasu)
  • zmniejszenie stopnia rozdrobnienia magnezu (użycie magnezu w większych kawałkach)
  • dodanie inhibitora