Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Budowa i działanie ogniw Typ: Narysuj/zapisz wzór

Podczas rozładowywania (czerpania prądu) akumulatora kwasowo-ołowiowego zachodzą procesy opisane sumarycznym równaniem (PbO2 jest nierozpuszczalny w wodzie):

Pb + PbO2 + 2H2SO4 ⟶ 2PbSO4 + 2H2O

Ze względu na zmianę stężenia roztworu, która zachodzi w akumulatorze w czasie jego pracy, stopień rozładowania akumulatora można określić przez pomiar gęstości tego roztworu.

Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

Napisz wzór elektrolitu, którego zmiany stężenia są podstawą określania stopnia rozładowania akumulatora. Zaznacz, jak zmienia się (zwiększa się albo zmniejsza się) to stężenie w czasie rozładowywania akumulatora.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie wzoru elektrolitu i określenie, jak zmienia się jego stężenie.
0 p. – za podanie błędnego wzoru lub błędne określenie zmiany stężenia albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
H2SO4
Stężenie maleje lub zmniejsza się.