Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Elektrony w atomach, orbitale Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Uzupełnij poniższy schemat poziomów energetycznych, tak aby ilustrował on rozmieszczenie elektronów w atomie miedzi (w stanie podstawowym) w podpowłokach 3d i 4s.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie całego schematu.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

lub