Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 31.

Kategoria: Węglowodory alifatyczne Typ: Narysuj/zapisz wzór

Poniżej przedstawiono schemat przemian, którym poddano: dwa węglowodory − związek oznaczony numerem I i związek o wzorze CH3–CH2–CH=CH2 – a także ich pochodne.

Wodny roztwór związku III, który jest jedynym organicznym produktem reakcji 4., ma odczyn obojętny.

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie reakcji 2. i 3.

Równanie reakcji 2.:

Równanie reakcji 3.:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie obu równań reakcji.
0 p. – za błędne napisanie co najmniej jednego równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Równanie reakcji 2.:
CH3−CH2−CH=CH2 + HBr → CH3−CH2 − CHBr − CH3

Równanie reakcji 3.:
CH3−CH2−CHBr−CH3 + NaOH (H2O) CH3−CH− CH(OH)−CH3 + NaBr