Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 32.

Kategoria: Podstawy chemii organicznej Typ: Podaj/wymień

Poniżej przedstawiono schemat przemian, którym poddano: dwa węglowodory − związek oznaczony numerem I i związek o wzorze CH3–CH2–CH=CH2 – a także ich pochodne.

Wodny roztwór związku III, który jest jedynym organicznym produktem reakcji 4., ma odczyn obojętny.

Określ mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy) reakcji 1. i 2.

Mechanizm reakcji 1.:
Mechanizm reakcji 2.:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne określenie mechanizmów reakcji zilustrowanych schematem.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Mechanizm reakcji 1.: rodnikowy lub substytucja rodnikowa
Mechanizm reakcji 2.: elektrofilowy lub addycja elektrofilowa