Chemia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Właściwości fizyczne cieczy i gazów Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Scharakteryzuj metan i tlenek węgla(IV) w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem atmosferycznym. Wybierz ich właściwości spośród podanych poniżej i wpisz(zgodnie z podanym przykładem) w odpowiednie kolumny tabeli.

  1. ciało stałe, ciecz, gaz
  2. bezbarwny, barwny
  3. słabo rozpuszczalny w wodzie, praktycznie nierozpuszczalny w wodzie
  4. palny, niepalny
  5. gęstość mniejsza od gęstości powietrza, gęstość większa od gęstości powietrza
Metan Tlenek węgla(IV)
1.   1.  
2.   2.  
3. praktycznie nierozpuszczalny w wodzie 3. słabo rozpuszczalny w wodzie
4.   4.  
5.   5.  

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne wskazanie wszystkich właściwości obu substancji.
1 p. – za poprawne wskazanie wszystkich właściwości jednej substancji.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Metan Tlenek węgla(IV)
1. gaz 1. gaz
2. bezbarwny 2. bezbarwny
3. praktycznie nierozpuszczalny w wodzie 3. słabo rozpuszczalny w wodzie
4. palny 4. niepalny
5. gęstość mniejsza od gęstości powietrza 5. gęstość większa od gęstości powietrza