Chemia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 17.

Kategoria: pH Typ: Napisz równanie reakcji

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem.

Powstanie malinowego zabarwienia roztworu zaobserwowano tylko w jednej probówce, a pH wodnego roztworu w probówce, w której nie uzyskano malinowego roztworu, było mniejsze od 7.

Napisz w formie jonowej równanie procesu decydującego o odczynie wodnego roztworu tej soli, po której wprowadzeniu do probówki z wodą i fenoloftaleiną nie uzyskano malinowego roztworu.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie równania reakcji.
0 p. – za błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

H2PO4 + H2O ⇄ HPO2−4 + H3O+
lub
H2PO4 ⇄ HPO2−4 + H+
lub
Na+ + H2PO4 + H2O ⇄ Na+ + HPO2−4 + H3O+
lub
Na+ + H2PO4 ⇄ Na+ + HPO2−4 + H+