Chemia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 33.

Kategoria: Hybrydyzacja orbitali i kształt cząsteczek Typ: Podaj/wymień

W cząsteczce kwasu askorbinowego (witaminy C) występują dwa enolowe atomy węgla, czyli atomy węgla o hybrydyzacji sp2 z przyłączonymi grupami hydroksylowymi. Cząsteczka tego związku zawiera ponadto dwa asymetryczne atomy węgla – o hybrydyzacji sp3 z przyłączonymi czterema różnymi podstawnikami. Poniżej przedstawiono wzór witaminy C, w którym małymi literami oznaczono poszczególne atomy węgla.

Napisz litery (a–f), którymi oznaczono w powyższym wzorze kwasu askorbinowego wszystkie enolowe atomy węgla oraz wszystkie asymetryczne atomy węgla.

Enolowe atomy węgla:
Asymetryczne atomy węgla:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawny wybór dwóch enolowych atomów węgla i dwóch asymetrycznych atomów węgla.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Enolowe atomy węgla: d, e
Asymetryczne atomy węgla: b, c