Chemia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 41.

Kategoria: Peptydy i białka Typ: Narysuj/zapisz wzór

Jednym z naturalnie występujących tripeptydów jest związek o poniższym wzorze.

Napisz wzór sekwencji przedstawionego tripeptydu, posługując się trzyliterowymi kodami aminokwasów. Pamiętaj, że w tej notacji z lewej strony umieszcza się kod aminokwasu, którego reszta zawiera wolną grupę aminową połączoną z atomem węgla α.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie sekwencji tripeptydu.
0 p. – za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Gly–His–Lys