Chemia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Podstawy chemii organicznej Typ: Podaj/wymień

Budowę związku X opisuje następujący wzór:

W cząsteczce związku X można wyróżnić atomy węgla o różnej rzędowości.

Określ rzędowość atomów węgla oznaczonych numerami 2, 3 i 4.

Rzędowość atomu węgla

numer 2: ...............................
numer 3: ...............................
numer 4: ...............................

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne określenie rzędowości atomów węgla.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Rzędowość atomu węgla

numer 2: III
numer 3: II
numer 4: I