Chemia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 34.

Kategoria: Peptydy i białka Typ: Podaj/wymień

Glicyna (kwas aminoetanowy) zaliczana jest do aminokwasów obojętnych, które charakteryzują się punktami izoelektrycznymi w zakresie pH 5,0–6,5. Reaguje z kwasami i zasadami, a w odpowiednich warunkach ulega reakcji kondensacji. Po wprowadzeniu glicyny do świeżo uzyskanej zawiesiny wodorotlenku miedzi(II) tworzy się rozpuszczalny w wodzie związek kompleksowy, a powstający roztwór przyjmuje ciemnoniebieskie zabarwienie.

Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2005.

W wyniku kondensacji glicyny otrzymano peptyd, któremu można przypisać wzór:

Ustal liczbę wiązań peptydowych w cząsteczce tego peptydu.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne ustalenie liczby wiązań peptydowych.
0 p. – za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
5