Chemia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Rodzaje wiązań i ich właściwości Hybrydyzacja orbitali i kształt cząsteczek Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj/wymień

6.1. (0–1)

Uzupełnij poniższą tabelę − wpisz liczbę wolnych par elektronowych oraz liczbę wiązań σ i π w cząsteczkach CO2 i BCl3.

Wzór
związku
Liczba
wolnych par elektronowych wiązań σ wiązań π
CO2
BCl3

6.2. (0–1)

Określ kształt (liniowy, tetraedryczny, trójkątny) cząsteczek obu związków.

Kształt cząsteczki CO2:

Kształt cząsteczki BCl3:

Rozwiązanie

6.1. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie tabeli.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Wzór
związku
Liczba
wolnych par elektronowych wiązań σ wiązań π
CO2 4 2 2
BCl3 9 3 0

Uwaga: Za poprawną należy uznać odpowiedź:

BCl3 8 3 1

6.2. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne określenie kształtu cząsteczek.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Kształt cząsteczki CO2: liniowy
Kształt cząsteczki BCl3: trójkątny