Chemia - Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Węglowodory alifatyczne Typ: Napisz równanie reakcji

Poniżej przedstawiono schemat ciągu reakcji zachodzących z udziałem etanu i jego pochodnych:

C2H6
C2H5Cl
związek II
CH3CHO

Napisz równania reakcji 1.–3. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

Równanie reakcji 1.:

Równanie reakcji 2.:

Równanie reakcji 3.:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
3 p. – za poprawne napisanie trzech równań reakcji – z zastosowaniem wzorów półstrukturalnych (grupowych) związków organicznych.
2 p. – za poprawne napisanie dwóch równań reakcji – z zastosowaniem wzorów półstrukturalnych (grupowych) związków organicznych.
1 p. – za poprawne napisanie jednego równania reakcji – z zastosowaniem wzorów półstrukturalnych (grupowych) związków organicznych.
0 p. – za błędne napisanie trzech równań reakcji albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Równanie reakcji 1.:

C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl
lub
CH3−CH3 + Cl2 → CH3−CH2Cl + HCl

Równanie reakcji 2.:

C2H5Cl + KOH
C2H5OH + KCl
lub
CH3−CH2Cl + KOH →
CH3−CH2OH + KCl

Równanie reakcji 3.:

C2H5OH + CuO
CH3CHO + Cu + H2O
lub
CH3−CH2OH + CuO
CH3−CHO + Cu + H2O