Chemia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Budowa i działanie ogniw SEM Typ: Napisz równanie reakcji Oblicz

Zbudowano ogniwo złożone z następujących półogniw:

Półogniwo Proces przebiegający w półogniwie Potencjał standardowy E°, V
Cr3+ ∣ Cr Cr3+ + 3e ⇄ Cr – 0,744
MnO2 , H+ , Mn2+ (Pt) MnO2 + 4H+ + 2e ⇄ Mn2+ + 2H2O +1,224

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

16.1. (1 pkt)

Napisz w formie jonowej równanie reakcji, która zachodzi podczas pracy opisanego ogniwa.

16.2. (1 pkt)

Oblicz siłę elektromotoryczną opisanego ogniwa w warunkach standardowych.

Rozwiązanie

16.1. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie równania reakcji w formie jonowej.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
2Cr + 3MnO2 + 12H+ → 2Cr3+ + 3Mn2+ + 6H2O

16.2. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne obliczenie SEM ogniwa i wyrażenie jej woltach.
0 p. – za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Uwaga: zapis obliczeń prowadzących do poprawnego wyniku nie jest wymagany.

Poprawna odpowiedź
(SEM = +1,224 V – (– 0,744 V)) = 1,968 V