Chemia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Izomeria konstytucyjna Typ: Narysuj/zapisz wzór

Napisz wzory uproszczone wszystkich pochodnych benzenu, które są izomerami związku o wzorze:

 

 

 

 

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie uproszczonych wzorów trzech izomerów etylobenzenu.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź