Chemia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Sole Typ: Napisz równanie reakcji

Siarczek magnezu (MgS) można otrzymać w bezpośredniej syntezie z pierwiastków (reakcja 1.). Siarczek wapnia (CaS) natomiast otrzymuje się przez redukcję siarczanu(VI) wapnia (CaSO4) węglem; drugim produktem tej przemiany jest tlenek węgla(II) (reakcja 2.).

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2013.

Napisz w formie cząsteczkowej równania dwóch opisanych przemian.

Równanie reakcji 1.:

Równanie reakcji 2.:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne napisanie dwóch równań reakcji w formie cząsteczkowej.
1 p. – za poprawne napisanie jednego równania reakcji w formie cząsteczkowej.
0 p. – za błędne napisanie obu równań reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Równanie reakcji 1.: Mg + S → MgS
Równanie reakcji 2.: CaSO4 + 4C → CaS + 4CO