Chemia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Stężenia roztworów Typ: Podaj/wymień

W poniższej tabeli przedstawiono wartości rozpuszczalności trzech związków chemicznych w wodzie w różnych temperaturach.

Rozpuszczalność, g/100 g H2O
0°C 20°C 40°C 60°C 80°C 100°C
Ca(OH)2 0,185 0,165 0,141 0,116 0,094 0,077
KNO3 13,30 31,60 63,90 110,0 169,0 246,0
NaCl 35,70 36,00 36,60 37,30 38,40 39,80

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2013.

Skorzystaj z informacji wprowadzającej i uzupełnij poniższe zdania wzorami substancji, tak aby powstały informacje prawdziwe.

  1. W miarę podwyższania temperatury zmniejsza się rozpuszczalność .
  2. Po porównaniu wartości rozpuszczalności dwóch soli można stwierdzić, że w mniejszym stopniu zależy od temperatury rozpuszczalność .
  3. W 150 g wody o temperaturze 40°C można maksymalnie rozpuścić 95,85 g .

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie trzech zdań.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

  1. W miarę podwyższania temperatury zmniejsza się rozpuszczalność Ca(OH)2.
  2. Porównując wartości rozpuszczalności dwóch soli, można stwierdzić, że w mniejszym stopniu zależy od temperatury rozpuszczalność NaCl.
  3. W 150 g wody o temperaturze 40°C można maksymalnie rozpuścić 95,85 g KNO3.