Chemia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Izotopy i promieniotwórczość Układ okresowy pierwiastków Typ: Podaj/wymień

Jądro promieniotwórczego izotopu pierwiastka E uległo przemianie β zgodnie z poniższym schematem

AZE → 6028Ni + β

Na podstawie: A. Czerwiński, Energia jądrowa i promieniotwórczość, Warszawa 1988.

Korzystając z układu okresowego, ustal symbol pierwiastka E lub podaj jego nazwę.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne zapisanie symbolu lub nazwy pierwiastka.
0 p. – za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Co lub kobalt