Chemia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 30.

Kategoria: Podstawy chemii organicznej Typ: Podaj/wymień

Poniżej przedstawione są wzory sześciu związków organicznych.

Uzupełnij zdania – wpisz numery, którymi oznaczono wzory odpowiednich związków.

  1. Takie same wartości masy molowej mają związki oznaczone numerami i oraz i .
  2. Do węglowodorów aromatycznych zalicza się związek oznaczony numerem
  3. Odczyn zasadowy ma wodny roztwór związku oznaczonego numerem
  4. Próbie Trommera i próbie Tollensa ulegają związki oznaczone numerami .

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne uzupełnienie czterech zdań.
1 p. – za poprawne uzupełnienie trzech lub dwóch zdań.
0 p. – za poprawne uzupełnienie mniej niż dwóch zdań lub błędne uzupełnienie albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

  1. Takie same wartości masy molowej mają związki oznaczone numerami I i V oraz III i IV.
  2. Do węglowodorów aromatycznych zalicza się związek oznaczony numerem VI.
  3. Odczyn zasadowy ma wodny roztwór związku oznaczonego numerem II.
  4. Próbie Trommera i próbie Tollensa ulegają związki oznaczone numerami I, III, V.