Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 31.

Kategoria: Izomeria konstytucyjna Typ: Podaj/wymień

Poniżej przedstawiono wzory związków oznaczonych numerami 1–5.

Spośród związków oznaczonych numerami 1–5 wybierz te, które są względem siebie izomerami. Napisz numery, którymi oznaczono te związki.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne podanie numerów pary izomerów.
0 p. – za błędną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
2 i 5