Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Roztwory i reakcje w roztworach wodnych - ogólne Typ: Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Zaprojektuj doświadczenie, którego przebieg pozwoli na potwierdzenie, że wodny roztwór siarczanu(IV) sodu wprowadzono do probówki I, a wodny roztwór azotanu(V) sodu – do probówki II.

19.1. (1 pkt)

Uzupełnij schemat doświadczenia: podkreśl nazwę odczynnika, który – po dodaniu do niego roztworów opisanych związków i wymieszaniu zawartości probówek – umożliwi zaobserwowanie różnic w przebiegu doświadczenia z udziałem siarczanu(IV) sodu i azotanu(V) sodu.

19.2. (1 pkt)

Opisz zmiany możliwe do zaobserwowania w czasie doświadczenia (lub zaznacz brak zmian), pozwalające na potwierdzenie, że do probówki I wprowadzono roztwór siarczanu(IV) sodu, a do probówki II – roztwór azotanu(V) sodu.

Probówka I:

Probówka II:

Rozwiązanie

19.1. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawny wybór i podkreślenie nazwy odczynnika.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

19.2. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawny opis zmian możliwych do zaobserwowania w czasie doświadczenia przy poprawnym wyborze odczynnika w części 19.1. zadania.
0 p. – za odpowiedź błędną lub błędny wybór odczynnika w części 19.1. zadania albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Probówka I: Fioletowy roztwór odbarwia się. lub Zmniejsza się intensywność zabarwienia.
Probówka II: Brak zmian. lub Zawartość probówki pozostała fioletowa.