Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Budowa i działanie ogniw SEM Typ: Napisz równanie reakcji Oblicz

Zbudowano ogniwo według schematu przedstawionego na poniższym rysunku.

20.1. (1 pkt)

Oblicz siłę elektromotoryczną (SEM), w warunkach standardowych, ogniwa, którego schemat przedstawiono na rysunku.

SEM =

20.2. (1 pkt)

Napisz w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie reakcji zachodzącej w czasie pracy tego ogniwa.

Rozwiązanie

20.1. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne podanie wartości SEM z jednostką.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
SEM = (–0,26 V + 1,18 V) = 0,92 V

Uwaga! Zapis obliczeń nie jest wymagany.

20.2. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne zapisanie w formie jonowej skróconej sumarycznego równania reakcji zachodzącej w czasie pracy ogniwa.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Mn + Ni2+ → Mn2+ + Ni

Uwaga! Użycie zapisu „⇄” zamiast „→” powoduje utratę punktu.