Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Izomeria - ogólne Typ: Narysuj/zapisz wzór

Cząsteczki jednego z izomerów konstytucyjnych o wzorze C4H9Cl są chiralne.

Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) tego izomeru.

 

 

 

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne narysowanie wzoru izomeru, którego cząsteczki są chiralne.
0 p. – za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź