Chemia - Matura Maj 2019, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Związki karbonylowe - ogólne Typ: Podaj/wymień

Danych jest pięć par związków.

  1. CH3–CH2–CO‒CH3 i CH3‒CH(CH3)‒CHO
  2. CH3–CH2–CH2–CHBr–CH3 i CH3–CHBr–CH2–CH3
  3. HCOOH i CH3COOH
  4. CH2=CH–CH=CH2 i CH3–C≡C–CH3
  5. CH2(OH)–CH2 (OH) i CH2(OH)–CH2–CH3

Podaj nazwy systematyczne związków stanowiących parę oznaczoną numerem 1.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za podanie poprawnych nazw systematycznych dwóch związków.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
butanon, 2-metylopropanal