Chemia - Matura Maj 2019, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Kwasy karboksylowe Estry i tłuszcze Typ: Napisz równanie reakcji

Dokończ poniższe zapisy, tak aby powstały dwa równania reakcji w formie cząsteczkowej. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

..... CH3CH2COOH + ..... Mg →

..... CH3(CH2)16COOCH3 + ..... KOH →

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne napisanie w formie cząsteczkowej dwóch równań reakcji – z zastosowaniem wzorów półstrukturalnych (grupowych) związków organicznych.
1 p. – za poprawne napisanie jednego równania reakcji.
0 p. – za błędne napisanie równań reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
2CH3CH2COOH + Mg → (CH3CH2COO)2Mg + H2
CH3(CH2)16COOCH3 + KOH → CH3(CH2)16COOK + CH3OH